• Arijeet Palit
 • Bibhuti Barik
 • Diana Sahu
 • Ipsita Pradhan Pattanayak
 • Krushna Mahapatra
 • Namita Panda
 • Priya Abraham
 • Sai Priya - Blogger at www.mycookingcanvas.com

Behind the Lens

 • Sabyasachi Jana (Detour Odisha) 
 • Krishna Jenamoni (Detour Odisha)  
 • Gyalsten Wangdi (Detour Odisha) 
 • Ashesh Sahu (Detour Odisha) 

www.detourodisha.com